بازاریابی و فروش

آشنایی با بازاریابی محتوا

آشنایی با بازاریابی محتوا
نوشته‌ی فاطمه

بازاریابی محتوا یعنی یک راهبرد استراتژیک به سمت تولید و پخش محتوای مناسب، مرتبط و ارزشمند با هدف جلب و حفظ مشتریانی که پیش از آن تعریف شده اند و در نهایت رسیدن به اهداف تعریف شده در کسب و کار.

هدف از بازاریابی از طریق محتوا = جلب مشتریان جدید و حفظ مشتریان قدیمی با هدف تغییر با بهبود رفتار خرید آنها

محتواهایی که با هدف ابازاریابی محتوا تولید می‌شوند باید سه ویژگی ارزشمند بودن، مرتبط بودن و شکل و فرمی یکسان را داشته باشند.

اساسا، بازاریابی از طریق محتوا یعنی هنر ارتباط با مشتریان قدیمی و مشتریان بالقوه بدون هدف فروش مستقیم است. ویژگی اصلی بازاریابی از طریق محتوا این است که هیچ تداخلی در برنامه‌های عادی کاربران ایجاد نمیکند و برای آنها ایجاد مزاحمت نمیکند. در واقع به جای تبلیغ محصول٬ به کاربران اطلاعات و دانشی را منتقل میکنید که آنها را مطلع‌تر میکند.

محتوای عالی شرط اصلی انجام بازاریابی محتوا

بدون توجه به این که میخواهید از کدام کانال بازاریابی استفاده کنید٬ محتوا بخش جداناپذیر تمام این کانال‌ها خواهد بود. محتوای خوب بخشی مهم از برنامه‌ی بازاریابی است:

  • بازاریابی از طریق شبکه‌های اجتماعی:‌ استراتژی بازاریابی از طریق محتوا، پیش از شبکه‌های اجتماعی وارد عمل میشود.
  • بهینه سازی وبسایت برای موتورهای جستجو یا سئو: موتورهای جستجو برای وبسایت‌هایی که محتوای ارزشمند و مفید مطالعه میکنند ارزش زیادی قائل هستند.
  • روابط عمومی: استراتژی های موفق در روابط عمومی آنهایی هستند که در مورد موضوعاتی اظهار نظر میکنند که برای مخاطبین مهم است نه کسب و کارشان.

مقاله کامل بازاریابی محتوا را در وبلاگ کاموا بخوانید.

درباره نویسنده

فاطمه